Týden čtení dětem

FestZprávy
3. června 2019 , DEPO2015, Plzeň

V týdnu od 1. do 7. června proběhnou napříč republikou desítky čtení pro děti, setkávání s autory, výstavy, besedy či jiné mezigenerační aktivity ve školách, školkách, knihovnách, kavárnách, v obcích a městech. Cílem projektu je motivovat rodiče, aby svým dětem hlasitě předčítali, sdíleli čas, prostor a emoce. Slavnostní inaugurace proběhne 3. června v Plzni - místo DEPO2015

Tradičný týden podporující četbu dětem v rámci projektu : Celé Česko čte dětem. Pokud budete pořádat akci i u Vás, můžete ji propagovat na webu ZDE.  Přehled akcí v jednotlivých městech  VAŠE AKCE

 

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.