Plagiátorovi jde o politiku a moc, NE o literaturu

FestZprávy
26. 07. 2017

Goethův podzim je zneužíván pro osobní účely a politické body. Žádáme plagiátora, aby pokud chce dělat literární festival, tak si vymyslel svůj vlastní název a zamyslel se nad koncepcí festivalu a nemátl veřejnost akcí, která s literaturou nemá nic společného a která zneužívá duševního vlastnictví jiných osob ( autora festivalu a autorů loga festivalu ).

Tříkolka je vydávána za automobil...

  

Název Goethův podzim včetně celkové koncepce festivalu byl vymyšlen autorem, kterým je Robert Neubert. Ten si též nechal registrovat ochranou značku. To doposud uznalo i rozhodnutí Úřadu pro průmyslové vlastnictví z 13.7.2017.

Bohužel se vyskytla osoba, tzv. plagiátor, který bez jakéhokoliv svolení autora realizuje akci zcela jiného charakteru, tj. akci s odlišnou koncepcí a dramaturgií a neoprávněně ji nazývá Goethův podzim a to i bez ohledu, že jej autor písemně vyzval, aby od toho upustil.

Pro pochopení neznalého diváka je to obdobné jako když někdo začne vyrábět šlapací tříkolku, kterou vydává za automobil, který pro zlepšení prodeje a zájmu nazve Mercedes a dokonce okopíruje znak této značky.

Plagiátorovi nejde vůbec o literaturu.

Jde mu jen a pouze o sebe.  O moc ve městě, kterou buduje pomocí práce jiných osob a kterou prezentuje za vlastní.   Goethův podzim není jediný plagiátorův zásah tohoto druhu. V minulosti zcela nevybíravým způsobem napadl své předchůdce a kolegy a následně si přivlastnil jejich práci.

Pakliže si divák prohlédne webové stránky plagiátora včetně facebookového profilu, tak mu nemůže uniknout jejich společný středový znak, kterým je propagace a nekončící chvála osoby plagiátora. Plagiátor v placených rozhovorech, fotografiích a TV spotech vystupuje tak, jako by sám byl Goethe na žulovém podstavci.

Z toho vyplývá, že této osobě jde především o získání vlivu, společenského uznání a v neposlední řadě politických bodů.

Opakovaně vyzýváme plagiátora, aby pokud má jakékoliv umělecké ambice, nechť se je pokusí naplnit, ale pod svým vlastním jménem – vymyslí svůj vlastní název a celou dramaturgii, nikoliv aby zcizoval název Goethův podzim pro akci pokleslé úrovně.

Pokud plagiátor vydává improvizaci za festival, pak žádáme naše příznivce, aby mu místo skutečných diváků posadili na jeho akce plyšové hračky. Jelikož plyšový medvídek nedokáže poznat rozdíl mezi literárním festivalem  a akcí nízké úrovně, jež s literaturou nemá nic společného.

Pokud nám chcete vyjádřit tichou podporu, noste červené rukavice nebo posaďte  plagiátorovi na jeho „kulturní“ akce plyšového medvídka.

 

Děkujeme Vám za podporu.