Devastace Goethova podzimu

FestZprávy
15. 10. 2015

Goethův podzim byl v tomto období výrazně poškozen plagiátorem, který ve své devastaci nadále i přes veškeré naše výzvy pokračuje a veřejnost nepravdivě informuje o vzniku, právech k festivalu i jeho pojetí. Plagiátor nezveřejňuje skutečnost – naopak jeho počínání připomíná politickou propagandu let dávno minulých. Celá akce působí jako veřejná přehlídka oslav ješitnosti.

O co v tomto případu s největší pravděpodobní jde? Jaká je motivace plagiátora?

Goethův podzim byl v roce 2014 úspěšný festival, který se zalíbil osobě/osobám, které se díky němu chtěly a nadále chtějí zviditelnit. Podle toho, jak sledujeme jejich počínání, jim nejde o festival jako takový, ale o to, aby se v místě jeho konání proslavily, staly se populárnější, aby na sebe upoutaly pozornost a nebyl nikdo, kdo by je mohl zastínit. Jde tedy o zneužití popularity cizího díla k osobním účelům plagiátora. Jde o atrakci oslavující osobní ješitnost nikoliv kulturu. Cílem plagiátora není tvořit ale parazitovat a díky svévolnému nakládáním s repertoárem i devastuje celkovou úroveň festivalu.  Plagiátor se totiž žádnou dramaturgií ani nezabývá, jelikož mu nejde o úroveň, tj. o kvalitu umění: jde mu bohužel jen a jen o sebe. Svědčí o tom fakt, že ve své akci spojuje vzájemně se vylučující programové prvky bez jakékoliv koncepce a aby to nějak zdůvodnil, říká tomu přesah či zaměření se na širší spektrum hostů.

Jedním ze základů dramaturgie je ale vymezení tzv. vnější prostředí, do kterého patří i cílová skupina diváků. ( Univerzální televize, rádio, divadlo pro všechny je stejný nesmysl jako univerzální literární festival a pokud si to někdo myslí, tak v umění nemá co dělat).

Tím, že plagiátor začal neoprávněně, bez jakéhokoliv souhlasu autora využívat značku Goethův festival, jako i ve své pyšnosti svévolně pod označením Goethův podzim měnit dramaturgické a programové zaměření, tak zmátl veřejnost a výrazně poškodil nejen značku, ale i festival jako celek.

Jestliže má plagiátor umělecké ambice, nechť se je pokusí naplnit, ale pod svým vlastním jménem, nikoliv aby zneužíval jméno Goethův podzim.

Pokud porovná neznalý divák například fotografie ze závěrečného večera Goethova podzimu, tj. z roku 2014 a fotografie z diskotékového prostředí z akce 2015, tak pochopí, že došlo ke skutečné devastaci festivalu se vším, co k tomu patří.

 

Postupně realizujeme scénář obranných kroků. Děkujeme za neustálou podporu všech našich příznivců.

Pokud nám chcete vyjádřit tichou podporu, noste v následujícím období červené rukavice. Náš protest zdaleka nekončí...